Grāmatas ar kustīgiem elementiem

Uznirstošās grāmatas (3D grāmatas) ir apjomīgs, košs izdevums no bieza kartona ar lakas pārklājumu.
Šādu grāmatu varoņi un pasaku pasaule atdzīvojas, ņemot forma, ar trīsslāņu panorāmas ielaidumu palīdzību. Tādus varoņus var aizkustināt, var kļūt par daļu no viņu pasaules, kas bērnu piesaista vēl vairāk.
Šādas grāmatas palīdz veidot tēlaino domāšanu, iztēli un vizuālo uztveri, izziņas darbību un atmiņu. .